Strategi - Rehabilitering

Strategi - Rehabilitering

Center for Handicap er en del af Socialafdelingen. Socialafdelingen har præsenteret Social-og Sundhedsudvalget for rehabilitering som fælles tilgang i hele afdelingen.