Hovedværket

Hovedværket

Hovedværket er et tilbud til voksne personer med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune. Det har til huse midt i Gudme på Storkehavevej.

Personalet på Hovedværket er hjemmevejledere og ergoterapeuter, som har specialviden om situationen som hjerneskadet og de behov, der oftest følger med.

Visitation til Hovedværket finder sted via sagsbehandler eller via De trænede terapeuter i Svendborg Kommune.

Tilbuddet afvikles som moduler på 3 forskellige tidspunkter. Kontakt Hovedværket før at høre nærmere.