Bosteder

Bosteder
Bosteder

Bosteder

Tryghed og omsorg i døgndrift
<p>Vestereng i Skårup, Ryttervej i Svendborg og Søndergade i Gudme er kommunens 3 døgntilbud til voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der er personale døgnet rundt - og vågne nattevagter.</p> <p>Beboerne på Vestereng er fortrinsvis seniorer. På Ryttervej bor der mange unge og midaldrende. Beboerne i Søndergade er både unge og midaldrende, og flere af dem har boet i Søndergade i mange år.</p> <p>I alle 3 botilbud har beboeren sin egen bolig og adgang til forskellige fællesfaciliteter. Bodelen visiteres efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2, mens del sociale del visiteres efter Servicelovens § 83 og § 85.</p> <p>Læs mere under de enkelte tilbud.</p>